Wij steunen jeugd in achterstandssituaties

**Meer info m.b.t. wijzigingen door COVID-19 treft u beneden aan deze pagina**

Hoe?

Door het geven van financiële bijdragen aan projecten vooral in Nederland en ook in het buitenland.

Wil je een aanvraag bij ons indienen?
Kijk dan hier voor onze voorwaarden en het aanvraagformulier.

Wil je een indruk krijgen van de projecten die wij zoal steunen?
Kijk dan hier.

Onze geschiedenis
De geschiedenis van onze stichting gaat terug tot 1634 toen het weeshuis in Haarlem werd opgericht. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw woonden er weeskinderen in het Weeshuis der Doopsgezinden. Deze historie vormt de basis van het hedendaagse vermogensfonds, dat met haar doelstellingen zo goed mogelijk aansluit bij het verleden én de actualiteit. Meer over onze geschiedenis is hier te vinden.

****************

Aangepaste werkwijze aanvragen

Om een meer gerichte impact op onze doelgroepen te bereiken, voeren wij met ingang van 2021 veranderingen in onze werkwijze door. We blijven ons echter onverminderd en in dezelfde orde van grootte inzetten voor kinderen in kwetsbare situaties.

Onze werkwijze rond aanvragen is veranderd. Het open aanvraag loket is gesloten en het is niet meer mogelijk om op eigen initiatief een aanvraag bij ons in te dienen. Wij werken steeds meer proactief en op uitnodiging.

Meer informatie omtrent de werkwijze, focus en doelgroepen zal in de tweede helft van 2021 op onze website worden geplaatst. Voor nu gelden de volgende uitgangspunten:

Bent u een bij ons bekende organisatie en werkt u op het gebied van kinderen in alternatieve zorg, kinderen in armoede, vluchtelingkinderen en/of kinderen met trauma neemt u gerust contact op met een van onze adviseurs over een eventuele mogelijkheid voor een nieuwe aanvraag.

Bent u een voor ons nieuwe organisatie (waarvan wij nog niet eerder een aanvraag hebben behandeld) en heeft u op dit moment een project voor de doelgroepen 'kinderen in armoede' in Nederland, 'vluchtelingkinderen' in Nederland of 'kinderen in alternatieve zorg' in lage en middeninkomenslanden, dan kunt u via deze link een projectidee indienen. U wordt dan mogelijk uitgenodigd voor een volledige aanvraag.

Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten voor de doelgroepen kinderen in armoede, kinderen in alternatieve zorg (pleegzorg of jeugdzorg), vluchtelingkinderen, kinderen met trauma kunnen in 2021 worden ingediend van 1 januari tot 15 augustus. Aanvragen voor vakantiekampen of -activiteiten die in de zomer plaatsvinden moeten ingediend zijn vóór 15 juni. Via de volgende link kunt u de actuele criteria aangaande vakantieactiviteiten terugvinden.  De aanvraag kunt u via deze link indienen.

****************

COVID-19 en uw project

De maatregelen en beperkingen rond het Corona-virus hebben mogelijk effect op uw project waarvoor u reeds toekenning van ons fonds kreeg. Indien dit het geval is, vernemen wij het graag.

Wij hopen dat u gezond blijft en wensen u veel succes toe met de uitvoering van uw werk onder deze omstandigheden.

Wij zijn in deze tijd het beste te bereiken via de mail. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn wij ook bereikbaar op het vaste nummer. De adviseurs zijn ook per mail en mobiel bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Zie contactpagina.

****************