Wij steunen jeugd in achterstandssituaties

**Meer info m.b.t. wijzigingen door COVID-19 treft u beneden aan deze pagina**

Hoe?

Door het geven van financiële bijdragen aan projecten vooral in Nederland en ook in het buitenland.

Wil je een aanvraag bij ons indienen?
Kijk dan hier voor onze voorwaarden en het aanvraagformulier.

Wil je een indruk krijgen van de projecten die wij zoal steunen?
Kijk dan hier.

Onze geschiedenis
De geschiedenis van onze stichting gaat terug tot 1634 toen het weeshuis in Haarlem werd opgericht. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw woonden er weeskinderen in het Weeshuis der Doopsgezinden. Deze historie vormt de basis van het hedendaagse vermogensfonds, dat met haar doelstellingen zo goed mogelijk aansluit bij het verleden én de actualiteit. Meer over onze geschiedenis is hier te vinden.

****************

Gedeeltelijke openstelling aanvraagloket

Vanwege de aanscherping van ons giftenbeleid zal de werkwijze rondom aanvragen de komende maanden veranderen. Het is op dit moment niet mogelijk om op eigen initiatief een aanvraag in te dienen. Meer informatie over de doelgroepen waarop wij ons richten en de mogelijkheden om een aanvraag bij ons in te dienen, wordt begin 2021 op de website geplaatst. Heeft u op dit moment een projectidee voor de doelgroepen 'kinderen in armoede' in Nederland, 'vluchtelingkinderen' in Nederland en 'kinderen in alternatieve zorg' in het buitenland, dan kunt u dat via deze link indienen. U wordt dan mogelijk uitgenodigd voor een volledige aanvraag.

****************

COVID-19 en uw project

De maatregelen en beperkingen rond het Corona-virus hebben mogelijk effect op uw project waarvoor u reeds toekenning van ons fonds kreeg. Indien dit het geval is, vernemen wij het graag.

Wij hopen dat u gezond blijft en wensen u veel succes toe met de uitvoering van uw werk onder deze omstandigheden.

Wij zijn in deze tijd het beste te bereiken via de mail. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zijn wij ook bereikbaar op het vaste nummer. De adviseurs zijn ook per mail en mobiel bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Zie contactpagina.

****************